Atención al corredor 964 54 71 90 | Contacto
5k San Silvestre
30 diciembre / 2022 / Vila-real
Siguiente Carrera - 5k San Silvestre

Condicions d’accés i ús del lloweb www.circuitcarrerespopularsvila-real.com

Tot  accés  a  aquest  lloc  web  i  l’ús  de  la  informació  continguda  en aquest  implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

 

Utilització de la informació continguda en el lloc web

Aquesta és la web del Circuit de Carreres populars de Vila-real del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Vila-real, facilitada a través del domini d’Internet circuitcarrerespopularsvila-real.com,   que   constitueix   el   punt   d’accés   electrònic general a través del qual els ciutadans poden accedir a la informació i als serveis disponibles. L’objectiu és oferir a l’usuari, de forma fàcil i integrada, l’accés a tota la informació de les carreres del Circuit de Vila-real.

L’accés al lloc web, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Només està autoritzat l’ús personal o privat i no comercial. No s’autoritza la modificació del lloc web o dels seus continguts.

 

Qualitat de la informació i continguts

El   Servei   Municipal   d’Esports   de   l’Ajuntament   de   Vila-real   desenvoluparà   els esforços precisos per a evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor. El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc Web o en la seua configuració o presentació, excepte en els casos en què per disposició legal haja de mantindre’s la informació i pel temps necessari. Així mateix, el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament  de  Vila-real  cancel·larà  d’ofici  les  dades  de  caràcter  personal  que hagen  deixat  de  ser  necessàries  o  pertinents  per  a  la  finalitat  per  a  la  qual hagueren sigut publicades en el lloc.

Els llistats  que  es  puguen  publicar  en  aquest  lloc  web  i  que  continguen  dades  de caràcter  personal  s’ajusten  a  la  legislació  actual  de protecció  de  dades.  Aquests llistats no constitueixen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels afectats.

 

Disponibilitat de la informació

El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Vila-real no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor web. El servidor podrà ser desconnectat  sense  avís  previ i  es  faran  tots  els  esforços  perquè  l’impacte  per tasques de manteniment siga el mínim possible. El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament  de  Vila-real  no  es  responsabilitza  de  cap  dany  o  perjudici  patit  per l’usuari  que  es  derive  de  l’accés  a  aquest   lloc  web  o  de  l’ús  d’informació  o aplicacions en ell continguts.

 

Potica de privacitat

La privacitat d’aquest lloc web es basa en:

Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els serveis del lloc web.

Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servei. En visitar aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de galetes (cookies) no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i que la visualització del lloc web siga correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web i a l’obtenció d’estadístiques (per exemple, conéixer el número de visitants únics que té la nostra web).

Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran segons el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa d’aplicació. S’inclouran en fitxers titularitat de l’Ajuntament de Vila-real que s’utilitzaran per a fins municipals i els específics de la seua sol·licitud. Les dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los contactant amb nosaltres a través de correu electrònic en la direcció: atencio@ajvila-real.es, mitjançant fax al número 964547032, o mitjançant correu ordinari o personant-se a l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major, s/n – 12540 Vila-real. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aporte una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o acreditació equivalent, així com la documentació addicional que fóra necessària.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els  drets  de  propietat  intel·lectual  i  industrial  d’aquest  lloc  web,  el  seu  disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els  seus  continguts,  incloent  els  textos,  imatges,  àudio  i  altres  materials,  són propietat   de  l’Ajuntament   de  Vila-real   o de  tercers  que  hagen   autoritzat  l’ús d’aquests  continguts  a  l’Ajuntament,  llevat  que  s’indique  expressament  la  seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Ajuntament de Vila-real o d’aquell que siga titular.

La  utilització  no  autoritzada  de  la  informació  continguda  en  aquest  lloc  web,  així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i  industrial de l’Ajuntament de Vila-real poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que de l’exercici es deriven.

 

Establiments d’hiperenllaços

Hiperenllaços  d’aquest  lloc  a  altres  pàgines  web:  en  aquest  lloc  web  s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (links), que s’han considerat d’interés per als usuaris. No obstant això, l’Ajuntament de Vila-real no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts de les pàgines de tercers als que es faça referència en el lloc web.

Hiperenllaços des d’altres pàgines d’Internet al lloc web: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l’Ajuntament de Vila-real hauran de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Ajuntament de Vila-real i el propietari de la pàgina web en què s’establesca, ni l’acceptació i aprovació per part de l’Ajuntament de Vila-real dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Ajuntament de Vila-real ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els serveis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s’estableix l’hiperenllaç.
  • L’Ajuntament de Vila-real no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en què s’establesca l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Ajuntament de Vila-real, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web en què s’establesca l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.

 

 

TITULARIDAD DEL SITIO WEB

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), Ley 34/2002 de 12 de Octubre, se le facilita la siguiente información general sobre este sitio web:

Dominio: http://www.circuitcarrerespopularsvila-rel.com/

Titular: Excmo. Ayuntamiento de Vila-real

Domicilio Social: Plaza Mayor, s/n 12540 Vila-real (Castellón)

Teléfono: (+34) 964 547 190

Email: info@esportsvila-rel.org

CIF: P-1213500J

 

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN

Condiciones y limitaciones de uso

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL se reserva el derecho de actualizar los contenidos de la página web y eliminarlos, así como de limitar e impedir el acceso a los mismos, ya sea temporal o definitivamente, sin previa notificación.

La utilización de la presente página web atribuye la condición de usuario de la página web (en adelante el Usuario) e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página web.

El Usuario se compromete a utilizar la página web, sus contenidos y servicios de conformidad con la ley, con el presente Aviso Legal, con las condiciones particulares de ciertos servicios y con los demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los derechos e intereses de terceros.

 

Limitaciones de responsabilidad

La responsabilidad de la utilización de la información contenida en la página web es del Usuario.

 

Disponibilidad de los Servicios

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL no garantiza que sus páginas se encuentren operativas, ni que sus contenidos sean completos, exactos o fiables en todo momento. El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, sin previo aviso, los contenidos de este sitio web y las Condiciones Generales de Acceso.

En caso de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los servicios, el Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL tiene el derecho a suspender temporalmente y sin necesidad

de preaviso el acceso al presente sitio web, así como a reservarse el derecho de prestación o cancelación de los servicios, sin perjuicio de lo cual procurará ponerlo en conocimiento de los usuarios, siempre que las circunstancias así se lo permitan.

De esta forma, se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y de sus servicios y la utilidad que los usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio web.

 

Contenidos no gestionados directamente por este sitio web

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL rechaza toda responsabilidad sobre la información contenida en páginas web no elaboradas por aquél y, especialmente, sobre los contenidos de los enlaces publicados en su página web.

La página corporativa ofrece enlaces a otros Web sites que pueden resultar de su interés. Aunque el Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL trata de asegurar que los web sites de terceros cumplan los estándares adecuados en seguridad y protección de datos, no podemos garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en los mismos.

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios existentes y ofrecidos en los sitios Web no gestionados por esta administración y que resulten accesibles a través del Portal de Empleo del Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL. No obstante, esta administración se encuadra dentro del apartado la) del artículo.

17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ya que esta administración respecto a enlaces facilitados en el Web, no tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remite o recomienda es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización.

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL queda eximido de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la captación y uso por parte de terceros de las informaciones y opiniones facilitadas por los usuarios a la página web.

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL no se hace responsable en ningún caso de los contenidos, informaciones o imágenes que no dependan de la página web, ni estén gestionados por el Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 

Exención de responsabilidad sobre el uso indebido de métodos de autenticación

El Servicio Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL no se hace responsable del uso indebido del login y password o cualquier otro método de autenticación utilizado -certificado digital, etc- de los Usuarios para

el acceso a los contenidos y servicios que los requieran y que se ofrezcan en la página web, ni de las consecuencias de cualquier naturaleza derivadas del mal uso por parte de los Usuarios, la pérdida u olvido del login y password o cualquier otro metodo de autenticación, ni de su uso indebido por terceros no autorizados.